Trädfällning

Trädfällning Göteborg – prisvärt och säkert. Kanske har du funderat på att anlita expertis för trädfällning? Skymmer trädet utsikten från altanen eller är du orolig inför nästa storm?

Trädfällning göteborg

Vissa arbeten i din trädgård kräver en lite större styrkeinsats, expertis och maskiner som man inte alltid har hemma i redskapsboden. Vår Jonas har motorsågskörkort A, B & C och fäller träd hos dig. Från och med den 1 januari 2015 finns det krav på motorsågskörkort för att få utföra trädfällning för andra än sig själv. Är det också flera personer som jobbar i arbetslag så måste alla ha behörigheten.

Fällning från marken

Vi planerar alltid före arbetet och använder rätt teknik. För ett sådant här typ av arbete måste säkerheten stå i fokus. Du bestämmer om vi bara ska ta ner trädet strax ovanför marknivå eller också gräva bort stubbe och rötter. Fällning kan vara en komplicerad uppgift som även är förknippad med fara. Låt oss hjälpa dig med detta arbete.

Planering

Inför fällning tittar vi på vilket håll det är möjligt att fälla trädet. Då tittar vi på lutning av trädet samt om grenpartiet ger tyngd åt ett visst håll.

Teknik

Vi stakar ut fällriktning, gör ett riktskär  och startar med insticket där vi styr brytmånen. Insticket övergår sedan till fällskäret. Brytmån är den del av trädet som styr åt vilket håll trädet går.

Brytmån

Brytmånen skall vara 10 % av trädets dimension i brösthöjd upp till 3 dm. Max brytmån blir således 3 cm.

Sektionsfällning

Att arbeta från marken går fort och kostnaden blir därför inte så hög. Om trädet däremot står trångt till, exempelvis nära ett hus eller el-ledningar, så vill vi att fällningen skall ske så nära trädstammen som möjligt. Därför fäller vi trädet uppifrån och ner så att grenar och trädstam samlas precis under trädet. Arbetet startar med att grena ut trädkronan, uppifrån och ner. Därefter kapas stammen bit för bit. För ett sådant här arbete krävs klättring med en säker klätterutrustning.

Fastfällda- och vindfällda träd

Fastfällda träd eller träd som lagt sig på grund av vind skall tas ner så snart som möjligt så att dessa inte orsakar risk för andra personer. Då använder vi hjälpmedel för att förenkla arbetet.

Kvistning

När trädet ligger på marken så börjar kvistningen. Oftast börjar kvistningen från roten på grund av grenarnas växtsätt. På så vis blir det lättast att komma åt grenarna. I bland kan kvistningen starta från toppen till exempel om det är ett grovkvistigt träd där stammen ligger högt. Om stammen ligger i en slänt så startar vi uppifrån och går nedåt.

trädfällning sävedalen
sektionsfällning sävedalen