Beskärning – Träd & buskar

Trädbeskärning kräver kunskap. Många är de olika träd och buskar som pryder våra trädgårdar. Vissa uppskattar vi mest för deras vackra prydnadsvärde. De blommar rikligt och doftar gott. Andra träd och buskar har vi för frukternas skull.

beskärning göteborg

Varför beskärning?

Genom beskärning ger vi växten möjlighet att framhäva dess karaktär samt reglerar storleken på den. Vi beskär för att skapa vackra och fungerande träd och buskar i din trädgård. Med hjälp av beskärningen så stimuleras tillväxt samt utveckling av blad, blommor och frukt.

När vi beskär så tar vi bort döda och sjuka grenar, så att nya friska grenar kan växa. Vi beskär också för att förebygga sjukdomar genom att vi håller träd och buskar luftiga så att fukten inte får fäste som kan bidra till svampsjukdomar och andra sjukdomar.

Vi beskär våra träd och buskar på olika sätt och vid olika tider på året beroende på t.ex. art, funktion, men även om busken eller trädet blommar och ger frukt på fjolårs- eller årsskotten. Andra faktorer är ålder och huruvida trädet eller busken har beskurits tidigare. Beskärning kan både främja och hämma tillväxt, blomning och fruktsättning beroende på om det görs på rätt eller fel sätt.

Trädbeskärning

Vi uppbyggnadsbeskär och då främst unga träd. Vi tar bort dubbelstammar samt ökar stamhöjden. Vi utför också gallring.

Ett kapitel för sig är våra fruktträd där det främst av allt är en riklig skörd av äpplen, päron, plommon eller annat vi vill åt. Här beskär vi i regel för att stimulera trädens fruktsättning. Varje träd är en egen individ med egna förutsättningar och därför måste beskärningen anpassas från fall till fall.

Ett äppelträd med ytterst lite vegetativ tillväxt bör beskäras mycket sparsamt för att det inte ska skadas. För kraftig beskärning kan stressa trädet till att bilda många s.k. vattenskott eller ge upphov till sjukdomar om stora grenar avlägsnas och efterlämnar stora snittytor.

Tid för beskärning – Fruktträd

Äpple och Päron kan vi beskära från juni-mars (innan knoppbildningen har kommit igång ordentligt). På vintern går det bra att genomföra beskärning, så länge det inte är kallare än 10 minusgrader.

Plommon, körsbär, mullbär och persika beskär vi från juli till mitten av oktober (beskär vi senare är risken stor att träden kan angripas av en sjukdom som heter gummiflöde).

Tid för beskärning – Träd

Bok, ek, valnöt, vingnöt, lönn, kastanj, magnolia, och björk: juli-mitten av oktober.

Dessa träd beskär vi inte senare än mitten av oktober p.g.a dessa träd är så kallade ”blödande”. Den så kallade blödningen innebär att trädet förlorar värdefull sav och därmed mycket energi om man beskär dom i viloperioden på vintern eller tidig vår

Oxel, Aplar, poppel, hägg, silverpäron, ask och rönn: Vinter och vårvinter och juli till mitten av oktober

Katsura, hagtorn, aplar, pil: Vårvinter och juli till mitten av okt

Lind: Året om

Buskbeskärning

Underhållsbeskärning: Ta bort förbrukade skott samt behålla blomningen. Reglera storlek och förebygga sjukdomar

Formklippning: häckar och buskar

Föryngringsbeskärning: Gallra ur äldre grenar på friväxande häckar och buskage.

Klippa ner häckar och buskar till en viss höjd oftast på 10-30 cm över marken beroende på vad det är för sorts buskar eller häck

Tid för beskärning – Buskar

Aronia, häggmispel, glasbär, karagan, rosenkvitten, kornell, oxbär, forsythia, schersmin, try, syren, spireor och fläder m.m : Vårvinter och Juli-mitten av oktober

Rhododendron: Direkt efter blomning, eller juli-mitten av oktober

Många buskar kan beskäras på vårvintern när buskarna är i viloläge, eller direkt efter blomning. Gäller för dom buskar som tappar sina löv

Berberis, vresrosor, och tokar kan beskäras året runt. Beror lite på hur noga man är med blomningen

Känsliga för frost, beskärning sker efter att frostrisken är över: Hortensia, buddleja, rosor, och en del vintergröna växter såsom ex cypress och tuja m.fl.