Häckplantering

Häckplantering i Storgöteborg. Vi gräver bort befintlig vegetation, skapar ett dike, fyller med jord, köper in plantor och genomför planteringen.

Borttagning av befintlig växtlighet

Står det en gammal häck i dag på din tomt som du vill byta ut? Eller finns det annan vegetation som behöver grävas och forslas bort?

Grävarbete av dike

Häcken behöver ha ett ordentligt dike med bra jord. Den nya jorden som häcken skall planteras i blandas upp med den befintliga jorden. Hur mycket som skall blandas avgörs från trädgård till trädgård efter att ha gjort en analys av den ursprungliga jorden.

Dikets storlek

Dikets storlek avgörs beroende på vilket planta som skall användas och storleken på plantorna som köps in. Förarbetet är viktigt och diket behöver vara cirka 50 cm djupt och 70 cm brett.