Plantering – Lägesanalys och förslag på växter

Vad vore väl en trädgård utan träd, buskar och åtminstone en rabatt med perenner eller sommarblommor? Det är värt att lägga ner lite tid på att planera och plantera sin trädgård med vetskapen att den sedan kommer blomma år efter år.

planering göteborg

Lägesanalys inför plantering

Inför plantering är det viktigt att först och främst sätta rätt växt på rätt plats. Det är inte alltid helt lätt att välja rätt växtmaterial till sin trädgård. Det ska vara härdigt i din växtzon och trivas i din jord. Vissa växter trivs på en torr växtplats i gassande sol medan andra föredrar de svalare och fuktigare förhållanden som skuggan erbjuder.  Vi är noggranna med att använda rätt jord/sand och bestämma hur blandningen skall se ut så att växten trivs.

Faktorer som spelar in vid beslut

Faktorer vi tittar på innan vi föreslår växter är:

I vilket läge finns rabatten? Mycket sol, skugga, blåst eller salta vindar?

Var går solen upp och ner? Det är viktigt att veta är var vårsolen är. En del växter kan få brännskador och även torka ut av vårsolen. Blir växterna utsatta för mycket vind på våren kan de behöva skyddas med exempelvis juteväv, skuggväv eller säckväv. Det finns också andra material för att täcka plantorna de första åren då de inte har hunnit etablera sig riktigt. Täckmaterialet kan tas bort så fort tjälen har gått ur jorden.

Material att plantera i skall vara luftigt, så att det inte blir fuktigt innanför. Rotsystemet är fortfarande grunt. På äldre plantor har rötterna letat sig under tjälgränsen och behöver inte skyddas lika mycket.

Olika lägen i trädgården

Inför plantering så behöver jorden blandas upp med nytt material av olika slag beroende på läge. Vi ger förslag på vilka växter som passar för olika lägen i trädgården.

Soligt läge med mycket lera

Här kan man behöva blanda ut leran med grus, jord, kompost och barkmylla för att få bättre förutsättningar för att växterna skall trivas. Gör man inte det, torkar leran upp i solen och blir till en hård kaka och växterna trivs inte.

När leran är förbättrad med det som nämnts ovan finns det en hel del växter att välja på som trivs i detta läget. Varför inte exempelvis göra en prärierabatt eller en kryddrabatt.

Förslag på växter: Rysk marton, Prydnadsgräs, Rudbeckior, Nävor, Kärleksört, Kungsljus, Salvia, Fackelblomster, Dagliljor, Bolltistlar och Kryddväxter.

Sol-halvskugga med lerjord

Läget behöver inte alltid vara till nackdel om lerjorden blandas upp. Leran har väldigt mycket näring i sig och vattenhållande egenskaper.

Förslag på träd: Lönn, Hassel, Björk, Äpple, Hängsälg, Lind och Gullregn

Förslag på buskar: Svart aronia, Rosenkvitten, Korallkornell, Schersmin, Rosor, Spirea och Skogsolvon

Förslag på klängväxter: Japansk träddödare och Humle

Förslag på perenner: Liljor, Fackelblomster, Irisar, Sköldbräcka, Vivor, Smörboll, Plymspirea och Älggräs

Torra och magra lägen

Här finns det inte mycket näring. Det är ofta lite jord och mest sten, sand och grus.

Förslag på träd: Havtorn, Karagan, Rönnsumak och Naverlönn

Förslag på buskar: Ginst, Silverbuske, Vresros, Måbär och Eldtorn

Förslag på barrväxter: Bergtall, En och Europeisk lärk

Förslag på perenner: Ulleternell, Kattfot, Nejlikor, Malört, Röllika, Praktstenört, Fetbladsväxter och Bolltistel

Sol-skugga Woodland

Läget är mer som ett skogslandskap med olika lägen och jordar. Det kännetecknas mest som vandrande sol och skugga. Här passar många växter. Även surjordsväxter passar in. De flesta växter som trivs i woodland gillar också halvskugga-skugga.

Förslag på surjordsväxter:

Buskar: Japansk lönn, Rosling, Konvaljbuske, Klockbuske, Trollhassel, Rododendron och Amerikanska blåbär

Perenner: Nunneört, Tandrot, Blå bergvallmo, Krypflox, Vivor, Spetsmössa, Ljung och Astillber

Inköp

Om du behöver vår hjälp med inköp, så har vi flera leverantörer som vi vet kan leverera plantor av god kvalité. Vi köper in växter och rätt jord till rabatterade priser. Vi lägger alltså aldrig något påslag på leverantörens pris som många andra företag gör. Vi gör tvärt om och ger våra kunder rabatten som leverantören ger oss. Vi ser fördelarna med fler och nöjdare kunder.

Efter plantering

Vi uppmanar kunden att fortsätta vattna efter plantering. Börja med ljummet vatten, så går tjälen ur fortare, speciellt för växter med grunda rötter som är nyplanterade.

Växter som är extra känsliga dom första åren för extrem vind, vårsol och tjäle som är nyplanterade är exempelvis vintergröna barrväxter såsom Idegran, Thuja, granar av olika sorter, Cypress och Hemlock. Andra känsliga vintergröna växter är Bambu, Lagerhägg, Buxbom, Mahonia och Rododendron.