Anläggning av gräsmatta

Anläggning av gräsmatta i Storgöteborg. Vi lägger gräs på rulle samt sår gräs. Vi bättrar också befintliga gräsmattor.

Det finns trädgårdar som kan uppvisa och skryta med alldeles mossfria, klorofyllgröna och jämna gräsmattor, men de tillhör undantagen. Sällan är gräsmattan fullständigt fläckfri, oftast finns det någonstans mossplättar, s.k. häxringar eller bara tomma ytor som sticker i ögonen.

bättring av gräsmatta göteborg

Underarbete inför sådd eller färdig rulle

Det är oerhört viktigt att lägga tid och resurser på ett gediget underarbete inför sådd eller färdigt gräs. I bland behöver vi schakta i trädgården för att ge plats för ny jord. I bland behöver vi också gräva bort stubbar och rötter.

Val av jord och tjocklek på ny jord

Gräs växer bra i mullrik, sandblandad jord. Brudbergets jordprodukter levererar både gräsmattejord och planteringsjord beroende på trädgårdens förutsättningar. Om det bara finns sprängsten eller grus som underlag i trädgården lägger vi cirka 2/3 med mullrik planteringsjord i botten och 1/3 med sandblandad jord på toppen. Vi vill att det skall finnas 20-30 cm med jord i trädgården inför anläggning av gräs.

Om det däremot finns jord i trädgården som befintligt underlag vill vi lägga på ett lager på minst 10 cm med sandblandad gräsmattejord.

Att packa ytan

När jorden finns på plats så skall ytan packas så att den blir hård. Oftast använder vi en vält, men är det ett mindre område så kan ytan trampas.

När packningen av jorden är färdig, luckrar vi jorden med en gruskratta.

Anläggning av färdigt gräs

Det går naturligtvis snabbast att få en fin gräsmatta genom att anlägga färdigt gräs. Vi använder Vedumgräs när vi anlägger på rulle.

Förarbete inför anläggningen av gräs

Förarbetet sker på samma sätt som vid sådd. Underlaget måste vara plant och näringsrikt. Vi lägger gräsmattan i nära anslutning till då förarbetet är avslutat.

Spillbitar vid anläggning

Vi använder aldrig små spillbitar som blir kvar på rullarna. Dessa små spillbitar torkar ut väldigt snabbt. Då gör vi så att spillbitarna får läggas åt sidan och vi skär hellre en större bit från en ny rulle. För att undvika för mycket spill på rullarna så krävs det att vi planerar arbetet väl inför start.

Anläggningsprocessen

Utläggning sker i en och samma riktning och vi startar längs en vägg eller en häck. Underlaget skall vara fuktigt och vi har krattat precis före vi börjar med en ny längd.

Vattning efter anläggning

Gräsmattan behöver ha vatten under 3-4 veckor så att gräset får sig en rejäl rotblöta. Regnar det kraftigt så behöver ni inte tillföra mer vatten. Vi rekommenderar att ni placerar ut vattenspridaren, eftersom gräset aldrig får bli trampat under den första perioden.

Anläggning av gräsmatta genom sådd

Gräsmattan bör sås så tidigt som möjligt på våren, strax efter tjällossningen. Vill du att vi sår gräsmattan på hösten så bör det ske i slutet av augusti eller i början av september.

Gräsfröer

Vi använder Weibulls produkter vid sådd. Fröerna sprids och myllas ner i jorden. Sedan krattar vi över dem med jord.

Vattning

Du bör inte vattna direkt efter sådd, utan istället ett par dagar före sådd. Annars kan fröerna flyta bort från den plats de landat på under själva sådden. Gräsmattan skall sedan vattnas mitt på dagen och rikligt med vatten. Det tar cirka 3-4 månader innan din gräsmatta börjar ta form. Det tar ett par år innan den är lika slitstark som en färdiglagd gräsmatta.

Bättring av befintlig gräsmatta

Vi utför bättring av din gräsmatta från grunden, vare sig det gäller befintliga ofullständigheter eller ytor som behöver bättras efter genomförd vertikalskärning. Vi sår gräs, gödslar och vattnar ytor som befriats från mossa eller annan oönskad växtlighet med produkter av kvalitet.

Gödsel, jord & toppdress

Kanske behöver din gräsmatta också jord för att fylla upp ojämnheter? Vi jämnar ut din gräsmatta med jord av hög kvalitet och toppdress som ger gräsfröna bättre förutsättningar att gro och gör att gräsmattan håller fukt bättre samt tillgodogör sig näringen i gödslet.