Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign och trädgårdsarkitektur i Storgöteborg. En bra trädgårdsplanering skall vara funktionell, personlig och passa väl överens med befintlig omgivning.

Hjälp med trädgårdsdesign

Våra kunder har kommit olika långt i den egna planeringsprocessen vid vårt första besök. Vi kommer in, ställer frågor till dig och gör en platsanalys. Därefter kommer vi tillbaka med ett första förslag på idéskiss.

Idéskiss

Efter vårt hembesök återkommer vi till dig med en skalenlig skiss. Skissen visar placering av växtlighet såsom häckar, buskar, träd och planteringsytor. Skissen visar också anläggningsytor såsom exempelvis trädgårdsgångar och stenytor. Altaner och uteplatser tas också upp om sådant önskemål finns. Vi ritar i Sketchup.

Våra skisser har fasta kostnader och baseras på trädgårdens storlek samt hur mycket som skall ritas upp. Pris från 7500 kr.

Illustrationsplan

I illustrationsplanen ingår också förslag på växter, material vid anläggning samt utrustning (tex. belysning, pergola, staket). Här följer ett dokument med text och bilder med på det material som behövs vid anläggning. Pris från 11 500 kr. Vi genomför Illustrationsplanen i Sketchup.

Gratisprogram för trädgårdsplanering

Vill du hellre prova att rita upp din drömträdgård på egen hand? Prova Gardenas trädgårdsplanerare.

Färgsättning av trädgården

Att komponera med färg i din trädgård handlar mycket om att leka och våga. I en rabatt med med blått som bas kan man till exempel välja att bryta av med vitt, rosa, eller orange. Det behöver heller inte vara samma färg som bryter av hela säsongen. Du kan ha en rosa tulpan som bryter av basen på våren och en orange lilja senare i juli.

Harmonier och kontraster

En trädgård behöver både harmonier och kontraster för att göra trädgården lite mer spännande. Det kan vara bra att göra en analys i trädgården innan och fundera på vilken stil man vill ha i trädgården och vad man skall använda trädgården till ex lek, odling, avkoppling m.m.

Huset och omgivningen har stor betydelse för hur utformningen av trädgården blir. Det bästa är att jobba med naturen och inte emot.