Marktäckning av organiskt material

Vad är väl vackrare för trädgårdsmästarens ögon än en nyrensad, lucker och slät odlingsbädd? I kontrast till brokigt prunkande blomsterrabatter eller frodiga grönsaksrader erbjuds man en vördnadsbjudande syn. När sedan Morris, min katt tillika kännare av stil och smak, välsignat den jungfruliga jorden med sin lekfulla kattjympa, då känner jag mig stolt och ödmjuk på samma gång.

Marktäckning – Täck dina odlingar med näringsrikt organiskt material

Föreställ dig i stället en köksträdgård där pumporna kastar ut sina rankor ovanpå gulnande, väderpinad och halvt förmultnad gammalmedia. Tidningsbladen delar bädd med fnöskiga löv och annat trädgårdsavfall. Mellan mangolden tittar Merkels maskätna tryne fram. Marktäckning. Länge var jag bestämt emot denna odlingsmetod av rent estetiska skäl. Hur kan någon trädgårdsälskande person förvanska det vackraste som finns på detta sätt? Men jag var fördomsfull, och erkänner mig besegrad. Marktäckning, eller täckodling, kan utföras på andra sätt än med gamla tidningar, täckväv och vårdslöst avstjälpt trädgårdsavfall.

Varför marktäckning?

Men innan vi går in på material, låt oss stanna upp lite vid metodens syfte. För det är ju inte för inte som många väljer att täcka marken i sina grönsaksodlingar med olika material. Marktäckning har många fördelar, bland annat att

  • fukten stannar kvar i jorden, något jag fick erfara under min trädgårdsutbildning på Capellagården, där vi täckte våra squashplantor med halm under sommarmånadernas bevattningsförbud;
  • jorden tillförs kontinuerligt näring allteftersom materialet bryts ner. Välj färskt organiskt material för snabbast och störst näringstillförsel;
  • ogräset kvävs och det som ändå letar sig upp är lättare att rensa bort. För att kväva rotogräs (t.ex. kvickrot, kirskål, åkervinda) krävs dock ett lager på 10 cm eller mer.

Och så några brasklappar. Om du har stora problem med sniglar, så tänk på att tjocka, fuktiga täcklager är ett idealiskt gömställe för de små glädjedödarna. Tänk även på att inte täcka med färsk grönmassa efter juli månad, då kvävet riskerar att urlakas under vintern.

Organiskt material – Ett utmärkt jordförbättringsmedel

Glöm tidningarna och täckduken! De tillför ingen näring eller mull och förfular bara dina odlingar. Du hittar i stället allt du behöver naturligt i din trädgård. Mest näringsrikt är färskt gräsklipp och andra färska växtdelar, skörderester och tång. Näringsfattigare men inte mindre fukthållande är t.ex. löv, torrt gräsklipp, halm, hö och flis. Själv låter jag bl.a. gullris och jätteslide sprida sig under kontrollerade former på utvalda platser i trädgården för att sedan mala ner dem i min kompostkvarn såväl färska under sommaren som torra senare på hösten. Det blir ett utmärkt täckmaterial och jordförbättringsmedel.