Samodla – undvik skadedjur & sjukdomar

Allt färre privata trädgårdsodlare använder sig av kemiska bekämpningsmedel för att bli kvitt skadedjur, sjukdomar och ogräs. De som hyser kärlek för sina trädgårdsväxter betraktar också med ömhet och intresse de fjärilar, humlor och andra flygfän som livnär sig på blommorna och är oumbärliga vid pollineringen av dem. Det är en fredlig samexistens, ja rentav en symbios mellan människa, växt och insekt. Vi vet även att mindre sköna, jordlevande insekter som maskar, tusenfotingar och gråsuggor är livsviktiga inte minst vid nedbrytningen av organiskt material. Därför undviker varje klok trädgårdsmänniska bekämpningsmedel som skadar såväl över- som underjordiskt liv.

Samodla – undvik skadedjur & sjukdomar | Biologiska bekämpningsmedel

Som alternativ till kemiska bekämpningsmedel finns många olika biologiska bekämpningsmedel som du lätt hittar information om på internet. Men jag skulle vilja säga några ord om en annan metod, nämligen samodling, som det är svårare att söka reda på information om. Samodling (eller allelopati som är den vetenskapliga termen) innebär kort sagt att man odlar två eller flera olika växtslag tillsammans på samma plats för att de gynnar eller skyddar varandra på olika sätt.

Samodla – undvik skadedjur & sjukdomar | Insekter

Insekter har olika värdväxter, dvs. sådana de föredrar att äta och/eller lägga sina ägg i. Om en gröda man söker skydda, som är värdväxt för en viss insekt, samodlas med en växt som inte intresserar eller ogillas av insekten, kan det vara svårt för den att hitta värdväxten och angreppen minskar. Insekter kan dock ha flera olika värdväxter, vilket kan utnyttjas till ens fördel genom att samodla den utsatta grödan med en annan ännu mer tilldragande värdväxt. Således dras skadeinsekterna förhoppningsvis mest till denna växt.

Samodla – undvik skadedjur & sjukdomar | Blommande växter

För att minska skadeinsekters angrepp på grödor kan man även odla dem tillsammans med rikligt blommande växter som lockar till sig naturliga fiender till skadeinsekterna, t.ex. parasitsteklar, blomflugor och guldögonsländor. Sådana blomsterväxter kan vara snokört, roseniberis, sumpört, honungsört och prins Gustafs öga. Detta motverkar inte bara angrepp, utan har även en förskönande och ogräskonkurrerande samt fukthållande verkan i din köksträdgård.

Samodla – undvik skadedjur & sjukdomar | exempel på växter

Bondbönor och potatis. Bondbönor fixerar kväve i jorden och ogillas dessutom av sorkar som annars utgör ett hot för potatisen som i sin tur lär motverka angrepp från bondbönslusen på bondbönorna.

Morötter och lök (se bild). Eftersom morotsflugan avskyr lök (i synnerhet schalottenlök) och lökflugan avskyr morötter, odlas lök och morötter med fördel tillsammans.

Kål och starkdoftande kryddor, tomater, ringblommor eller tagetes. De aromatiska växterna avskräcker skadedjuren och lockas inte heller dit av kåldoften lika lätt.