JAS-perioden – Bra årstid för beskärning

Hittills har ni fått följa med en liten bit i min köksträdgård, jag har bland annat berättat om marktäckning, recept på bra gödselvatten och annat som mest angår dig som odlar ätliga växter i någon utsträckning. Men i och med juli månads inträde kan vi öppna ett nytt kapitel med relevans också för dig vars trädgård karakteriseras mer av prydnadsbuskar och fruktträd än grönsaksbäddar. Detta kapitel kallas för JAS.

JAS-perioden | Den bästa tiden för beskärning

De flesta av våra prydnadsbuskar och -träd samt fruktträd behöver i någon mån beskäras emellanåt för att inte växa sig för stora och täta. Äpple, päron och många prydnadsbuskar, t.ex. syren, paradisbuske, schersmin och try, föredrar att beskäras under sin viloperiod på vårvintern. Juli-augusti-september (JAS) är dock den bästa perioden för beskärning av så kallade ”blödare”. Hit hör förutom stenfruktträd som plommon, körsbär och persika även avenbok, björk, lönn, valnöt, klätterhortensia och vissa korneller samt vinstockar m.fl. Om dessa i stället beskärs under vårvintern ”blöder” de, dvs. att de förlorar värdefull sav och därmed mycket energi som de behöver under resten av säsongen. Stenfruktträden blöder egentligen inte, men de riskerar att drabbas av en sjukdom som heter gummiflöde om de beskärs under sin viloperiod. Även mer känsliga buskar och träd som hästkastanj, magnolia och mullbär beskärs lämpligen under JAS-perioden.

JAS-perioden | Beskärning av plommon och körsbär

Av de olika blödarträden tillhör plommon och körsbär de vanligaste i våra trädgårdar. Därför vill jag ägna dem lite extra uppmärksamhet. Faktum är att dessa fruktträd kräver mycket mindre beskärning än våra vanligaste fruktträd äpple och päron. Detta är viktigt att poängtera, eftersom det ligger nära till hands att tro att andra fruktträd kräver lika omfattande beskärning som äpple och päron bara för att de är fruktträd. Men både plommon och körsbär bör man så långt som möjligt tillåta ett naturligt växtsätt. I regel räcker det att gallra bort inåtväxande grenar och grenar med andra oönskade vinklar samt död och sjuk ved. För både plommon och körsbär gäller att de bör beskäras under den senare delen av JAS, efter skörd. Då kan man även passa på att beskära sina äpple- och päronträd, ifall man inte vill vänta till tidig vår.

JAS-perioden | Allmänt beskärningsvett

För all beskärning, särskilt på träd och allra särskilt på blödarträd, gäller att använda skarpa redskap av bra kvalitet. Fel eller undermåliga redskap kan lämna ojämna snittytor som lätt blir ingångar för sjukdomar. Om en gren är för tjock för sekatören, använd grensax. Om en gren är för tjock för grensaxen, använd såg, helst s.k. japansk såg. Kapa grenen nära stammen men aldrig innanför grenkragen (den tjockare delen där gren och stam möts). Lika förkastligt som att kapa en gren jäms med stammen är att lämna s.k. rockhängare (långa grenstumpar). Undvik till sist beskärning i fuktig väderlek.