Glöm liemannen & bjud in slåttergubben

I min trädgård eftersträvar jag att så långt det är möjligt använda traditionella metoder. Det har kanske inte så mycket att göra med romantiserande av svunna tider (en syssla jag visserligen delvis gör mig skyldig till) som med att förindustriella metoder alltid harmoniserar bättre med vår natur. Så med undantag för min tidigare omtalade kompostkvarn och gräsklipparen är miljö- och ljudförorerande maskiner en ovanlig företeelse i min trädgård. En betydligt vanligare syn är min lie när jag slår mitt gräs för hand. Det svepande ljudet och den saftiga doften när gräset träffar liens blad går förstås inte att jämföra med trimmerns bullrande smatter.

Glöm liemannen & bjud in slåttergubben – Varför slå med lie?

Många får antagligen kusliga eller möjligen komiska bilder av liemannen för sin inre syn vid tanken på detta redskap. Det är synd att detta utmärkta verktyg har kidnappats av Döden så till den grad att det förknippas mer med ett mytologiskt väsen än med praktiskt trädgårdsarbete. Men lien är alls inte bortglömd och förpassad till döden överallt, utan är ett självklart inslag i många trädgårdar och kulturlandskap runtom i Sverige.

Glöm liemannen & bjud in slåttergubben – Kulturlandskap

Där används lien inte minst för att hålla biologiskt värdefulla ängsmarker vid liv. Traditionella ängsväxter (t.ex. slåttergubbe, darrgräs och gullviva) vill ha näringsfattig jord och därför slår man ängen med lie eller slåttermaskin vid större ytor och räfsar sedan bort de näringsrika örterna.

Glöm liemannen & bjud in slåttergubben – Slåttergräset som marktäckning

Du kan skapa en egen äng i din trädgård genom att gräva bort en bit av gräsmattan och så in olika ängsväxter. Själv låter jag gräsmattan växa sig riktigt hög på en begränsad yta. Det blir ingen ängsmark av det, men jag får praktisk användning av slåttergräset som utmärkt näringsgivande, fuktighetshållande och ogräshindrande marktäckning i min grönsaksodling. Om du vill testa detta i din egen trädgård, så tänk på att inte utsätta samma del av gräsmattan för denna behandling gång på gång.

Glöm liemannen & bjud in slåttergubben – Näring

Till skillnad från ängsmarken, vill gräsmattan nämligen ha mycket näring, varför den mår bäst av att gräset lämnas kvar. Lie och orv (skaft) är inte så svårt att få tag på eller så dyrt som det kanske är lätt att tro. Du hittar billigare exemplar för några hundralappar på storvaruhusen och bättre hantverk för någon tusenlapp hos specialleverantörer. Glöm liemannen och låt lien bli en självklar del i ditt trädgårdsarbete!