Drömmen om stenpartiet

I skrivande stund lider sommaren – i den mån vi har haft någon – mot sitt slut och med september månad nalkas redan hösten. Om årets trädgårdssäsong har lämnat mycket övrigt att önska i fråga om skörd och blomsterprakt, kan du redan nu börja fantisera och planera inför nästa säsong. Och det gör du alldeles rätt i! För hösten är den bästa tiden för förnyelse och föryngring av växtmaterialet i din trädgård.

Nu kan du passa på att flytta den där busken som aldrig riktigt kommit till sin rätt i sitt skuggiga hörn eller dela på dina perenner. Det mår moderplantan bara bra av och dessutom förökar du beståndet. Varför inte introducera någon ny art i rabatten? Höstplantering är bra i synnerhet för vårblommande växter och i allmänhet för att du inte behöver vattna lika mycket efter plantering som under den ofta torrare våren.

Drömmen om stenpartiet – Den perfekta platsen

Själv har jag förverkligat en av mina trädgårdsdrömmar som grott i bakhuvudet under en tid – drömmen om stenpartiet. För varje stenbumling som jag grävt upp i grönsakslandet har jag kommit ett steg närmare målet. Och platsen, en outnyttjad yta kring den vita buskrosen ’Ritausma’, stod plötsligt klar och tydlig för mig. En upphöjd rabatt anlagd på en klippig del och en av de soligaste platserna i trädgården, dessutom redan omgiven av stora stenblock. Den perfekta platsen för ett stenparti.

När du anlägger ett stenparti, välj en solig och väldränerad plats i din trädgård, med fördel en upphöjd yta på eller omgärdad av klippor eller sten. Se till att det inte växer några björkar eller andra stora träd i anslutning till platsen som skuggar och dränerar marken mer än vad som är lämpligt. Om jorden har en hög lerhalt behöver du blanda ut din jord med sand innan du sätter igång med stenläggningen. Eftersom många stenpartiväxter trivs i kalkhaltig jord, är det en god idé att också tillföra kalk.

Drömmen om stenpartiet – Plantor

Placera ut stenarna i ett mönster efter egen smak, gräv ner dem halvvägs och fyll i jord mellan springorna. Lämna större håligheter mellan stenarna där du vill plantera dina växter (om du inte planterar dem samtidigt som du anlägger stenpartiet). Plantera och, som vanligt vid plantering, vattna rikligt!

I mitt eget stenparti planterade jag till att börja med tre plantor av kuddflox ’White Admiral’ som till våren kommer bilda en matta av vita blommor till formen mer påminnande om flitiga Lisa än sina floxsläktingar. Här och var stoppade jag också ner diverse blomsterlökar, bl.a. klosterlilja och aftonstjärna.

Drömmen om stenpartiet – Förslag på stenpartiväxter

backsippa, 20 cm, april-maj, flikiga blad med näpna klockliknande blåvioletta blommor

kattfot, 10 cm, maj-juni, silverfärgade blad med röda blommor

alpaster, 25 cm, maj-juni, prästkrageliknande lila blommor

rysk martorn, 80 cm, juli-aug, tistelliknande växt med ljusvioletta blommor

höstöga, 60 cm, aug-sept, gröna barrliknande blad och citrongula blommor