Våra miljömål

Göteborgs Anläggning & Trädgårds huvudsakliga sysselsättning är trädgårdsskötsel, markarbete och trädgårdsanläggning. Därför är det självklart för oss att arbeta med våra miljömål.

Våra miljömål

Arbetsmiljö

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete utgår både från den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön.

Fysisk arbetsmiljö

Vi arbetar med att den fysiska arbetsmiljön skall vara säker, hälsosam och fri från olyckor. Vår anställda personal skall både använda alla de tillbehör som finns för att skydda kroppen. Det kan handla om att skydda öron, ögon, huvud och händer.

Skyddsutrustning

Kör vi motorsåg så används speciella kläder som skyddar oss från sågen. Vid val av maskiner, verktyg och drivmedel så skall vi inte bara ta hänsyn till ekonomi och funktion utan också till miljö.

Psykosocial arbetsmiljö

Vår personal skall trivas på arbetet och arbeta i grupper som har trevligt tillsammans. Kontinuerliga raster skall tas och vi kräver inte att personalen skall utföra fler arbetsuppgifter under en arbetsdag än rimligt. Vi kräver heller inte att arbetsuppgifterna utförs i ett högre tempo än vad som är rimligt för personalen.

En hållbar miljö

Vi följer självklart gällande miljölagstiftning och eventuella lokala regler som gäller. Vi kräver också att eventuella underentreprenörer följer samma krav. Vi ger inte ifrån oss utsläpp och avfall till såväl mark, vatten eller luft. Vi använder också miljömärkta drivmedel.

Vi väljer Akrylbensin

För att väna om miljön och personalens hälsa så använder vi alkylatbensin. Alkylatbensinen innehåller inga s.k. aromater eller olefiner vilket bl.a innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga s.k. polycykliska aromatiska kolväten (PAH), minskar upp till 90% i utsläppen. Alkylatbensinen ger dessutom minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon.