Rut-avdrag

Nedan redovisas de krav som behöver vara uppfyllda för att en ansökan om skatteavdrag skall vara möjlig. Kontrollera gärna vilja tjänster som uppfyller kraven för rut-avdrag.


Skatteavdrag

Du som köper rut-tjänster av oss ansöker inte själv om rutavdraget. Det gör vi som utfört arbetet. Vi drar av 50% av arbetskostnaden på fakturan. Den totala summan som du kan få skatteavdrag för är 25 000 kronor per person och år. Är du över 65 år så kan du göra avdrag för upp till 50 000 kronor per år.

Kontrollera villkor & maxgräns

Du kan uppskatta storleken på ditt skatteavdrag genom att fylla i dina uppgifter. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort. Alla villkor hittar du på Skatteverkets webbplats. Du kan läsa mer om hur skatteavdraget fungerar hos Skatteverket.

När du har betalt fakturan

När fakturan är betald, så begär vi ut skatteavdraget från Skatteverket. Du behöver hålla sig uppdaterad om att gränsen för utnyttjat bidrag inte är nått och det kan kontrolleras genom att du loggar in på Skatteverkets hemsida med din e-legitimation och tar fram en kontrolluppgift. Skatteverket postar dig också information om nyttjat skatteavdrag när vi väl har sökt avdraget i ditt personnummer.

Exempel på tjänster som ger rätt till skattereduktion

Häckklippning

Trädbeskärning

Trädfällning

Bortforsling till återvinningscentralen

Gräsklippning

Ej godkända tjänster för skattereduktion

Anläggning av gräsmatta

Murbyggnation

Anläggning av marksten

Anläggning av ny plantering

Grävarbete