Trädgårdsskötsel Öckerö kommun

Trädgårdsskötsel Öckerö kommun på öarna Hönö, Hälsö, Rörö, Björkö och Öckerö. Vi erbjuder trädgårdshjälp, anläggning och markarbete.

trädgårdsskötsel öckerö

Trädfällning Hönö

Vi utför trädfällning och under vårt senaste uppdrag på Hönö genomfördes trädfällning i samband med slyröjning av ett större område.

trädfällning hönö

Slyröjning Hönö

När vi röjer sly använder vi vår röjsåg med klinga. Relativt tjocka stammar kapas med hjälp av klingan. För fällning av mindre träd som oftast brukar bli aktuellt i samband med slyröjning använder vi motorsåg.

slyröjning hönö

Återvinningscentralen

Avfallet som vi lämnar efter oss kör vi gärna till ÅVC på Öckerö. Vid vårt senaste projekt på Hönö körde vi med 4-hjuling och kärra till Öckerö samt vår bil och kärra för att lämna grenar och ris.

återvinningscentralen öckerö