Trädgårdsskötsel Kungsbacka & Särö

Vi utför trädgårdsarbete och trädgårdshjälp i Kungsbacka, Kullavik, Särö, Onsala, Vallda, Anneberg, Fjärås, Hjälm, Frillesås och Åsa m.fl.

Trädgårdsskötsel Kungsbacka med omnejd av trädgårdsfirman som kännetecknas av kunskap, omsorg & flexibilitet. Vi är experter på allt vad trädgården har att erbjuda och vi gör det dessutom till ett av branschens bästa priser.

Anläggningsarbete

I följande projekt hade kunden en slänt där alla plantor hade växt sig för stora och kunden ville ta bort och göra nytt. Under vårt kostnadsfria hembesök tittade vi på slänten och diskuterade potentiella alternativ.

Planering – Murbygge

Efter ett par dagars diskussion per telefon och email hade kunden beslutat sig för att en mur vore en bra lösning till slänten. I våra samtal hade vi plockat fram förslag på mursten och kostnader för olika sorter.

Förarbete

Förarbetet bestod i grävarbete så att alla befintliga plantor togs bort samt tillhörande rötter. Avfallet kördes bort av oss till närmaste återvinningscentral.


Inköp av material

Markduk ,mursten, makadam, kross och flis köptes in till rabatten och muren.

trädgårdsskötsel kungsbacka
anläggning kungsbacka
murbyggnation

Bygge

Understa murstenen lades först uppe på markduk, kross och flis. Muren byggdes upp i etapper så att vi kunde börja fylla igen med makadam mellan muren och slänten. 15 cm makadam skall det ligga mellan jordlagret och muren för att förhindra tryck på muren. Stenen limmades också samman.

trädgårdsskötsel kungsbacka
murbyggnation kungsbacka

Häckklippning Kungsbacka

Klippning av Avenbokshäck i Kungsbacka. Tidigare hade häcken endast beskurits på sidorna. Nu hade häcken uppnått den höjd som kunden önskade och då kunde häcken också, för första gången, klippas på höjden.

häckklippning kungsbacka

Beskärning i Kungsbacka

Vid all typ av beskärning är det viktigt att vi planerar in beskärningen då vädret är torrt för att svampsporer inte skall få fäste i snittytorna om dessa inte är torra.

Beskärning av körsbärsträd

Beskärning av körsbär skall göras under JAS-perioden eftersom körsbäret tillhör familjen stenfruktsträd. Beskärningen på bilderna nedan genomfördes i augusti månad.

beskärning kungsbacka
körsbärsträd

ÅVC

Återvinningscentralerna i Kungsbacka har öppet sju dagar i veckan. Vi hjälper dig gärna att slänga avfall. Bor du i villa i Kungsbacka kommun så har du 15 stycken fria inträden till ÅVC och bor du i lägenhet har du sju kostnadsfria besök. ÅVC i Klovsten och Åsa tar emot komposterbart trädgårdsavfall men inte grövre avfall. Komposterbart avfall betyder löv, barr, gräsklipp och häckklipp. Har du ris, kvistar och grenar som är grövre än två centimeter i diameter behöver du besöka Barnamossen.

återvinningscentralen kungsbacka