Markarbete & Grävarbete | Göteborgs Anläggning & Trädgård2018-01-25T08:45:33+00:00

Markarbete och grävarbete

Markarbete & grävarbete i Storgöteborg. Vissa arbeten i trädgården kräver mer omfattande förarbete i form av grävning. Det kan vara jord som behöver grävas bort inför anläggning av en ny rabatt, plattsättning, gräsmatta, byggnation av en altan eller kanske en pool. Önskar du hjälp med att gräva upp någonting i din trädgård, t.ex. en häck, stubbe eller rötter från ett borttaget träd? Kontakta oss så hjälper vi dig!

De flesta grävarbeten är inte större och mer omfattande än att det räcker med två eller tre personer av vår personal och ett par spadar. För större och djupare grävarbeten har vi dock möjlighet att ta hjälp av en minigrävare, detta vid t.ex. byggnation av en pool eller terrassering.

Markarbete inför nytt projekt

Har du som kund tankar på att förändra din trädgård? Våra tjänster beställs ibland i samband med plantering eller anläggning. Kanske måste den gamla växtligheten bort före ny växtlighet kan ta plats? Vi gräver bort gamla plantor så att du, eller med hjälp av oss, kan plantera nytt. Vill du bygga altan, anlägga trädgårdsgång eller lägga marksten? Innan nytt projekt kan påbörjas så måste ofta det gamla bort.

Planering inför markarbete

Eftersom Göteborgs Anläggning & Trädgård, förutom markarbete, också genomför trädgårdsskötsel (plantering, beskärning och trädfällning etc.) så är vi måna om att ta hänsyn till befintlig växtlighet vid grävarbeten och anläggningsarbeten. Om kunden väljer att ha kvar befintlig växtlighet i närheten av anläggning- och grävarbeten, så skall hänsyn också tas till befintliga träd och buskar. Vi ger också kunden möjlighet att fundera kring om någon växtlighet i skyddszonen skall tas bort för att ge möjlighet till ett mer generös anläggnings- och grävarbete.

Sveriges kommuners restriktioner vid grävarbeten

Sveriges kommuner har satt upp restriktioner vid grävning och kapning av rötter innanför träd och buskars dropplinje. Göteborgs Hemservice är insatta i dessa restriktioner.  Kristinehamns kommun har gett restriktionerna mot entreprenörer som skall genomföra grävarbeten i anslutning till träd och buskar.

Kapning av rötter med en diameter större än 3 centimeter vid ett avstånd på mindre än 3 meter från trädstam ska i möjligaste mån undvikas. Större rötter med en diameter större än 5 centimeter kan i enskilda fall kapas om det sker längre än 3 meter från stammen. (Kristinehamns kommun, 2017)

Parkmästare, trafikverksamheten och anläggningsavdelningen är ofta verksamheter som tillsammans utformar riktlinjer som gäller inom kommunen. Uddevalla kommun har följande bestämmelser.

Rötter söker sig alltid till optimala förutsättningar där tillgång på syre, vatten och näring är god. De kan därför finnas utanför kronans dropplinje, både grunt och djupt samt i en enda riktning. Det kan resultera i stora rotsamlingar i våra VA ledningar, eller långa tarmliknande rötter som sträcker sig under våra vägar för att komma åt gröna öppna ytor på andra sidan av en hårdgjord yta. Det gäller alltså att tänka sig för en gång extra när det kommer till att gräva i anslutning till träd som står i hårdgjorda ytor med dåliga markförhållanden. (Uddevalla Kommun, 2017)

Grävmaskin, dumper och schaktflak

Är det mycket schaktmassor som skall bort så gräver vi upp, lägger på dumper och kör till schaktflak

Grävarbete av berg och slänter

Vill ni få fram berget i er trädgård? Då krävs det grävarbete för hand. Vi tar bort vegetationen, gräver bort jord och rötter och kommer ner i bergsskrevorna.


Markarbete inför anläggning

Om dina buskar, träd och plantor har växt sig större än vad som från början var tänkt kanske du vill börja om i ditt trädgårdsland? Kanske har den tidigare ägaren till huset inte varit trädgårdsintresserad och tagit hand om trädgårdslanden? Vi kommer ut till dig och gräver bort det gamla så att du kan påbörja ditt nya projekt.

röjningsarbete frölunda
grävarbete näset
grävarbete västra frölunda av göteborgs hemservice