MARKENTREPRENAD

Vi utför markentreprenad vid nyanläggning av trädgård och ändringar av befintlig trädgård.  Vi genomför stensättning, anläggning av gräsmatta, murbyggnation och mycket mer.

 

NYTT PROJEKT?

Har du tankar på att förändra din trädgård eller skapa trädgård efter husbygge? Vi hjälper dig med markentreprenad och tillhandahåller också trädgårdsdesign.

Planering inför markarbete

Eftersom Göteborgs Anläggning & Trädgård, förutom markarbete, också genomför trädgårdsskötsel (plantering, beskärning och trädfällning etc.) så är vi måna om att ta hänsyn till befintlig växtlighet vid grävarbeten och anläggningsarbeten. Om kunden väljer att ha kvar befintlig växtlighet i närheten av anläggning- och grävarbeten, så skall hänsyn också tas till befintliga träd och buskar. Vi ger också kunden möjlighet att fundera kring om någon växtlighet i skyddszonen skall tas bort för att ge möjlighet till ett mer generös anläggnings- och grävarbete.

Sveriges kommuners restriktioner vid grävarbeten

Sveriges kommuner har satt upp restriktioner vid grävning och kapning av rötter innanför träd och buskars dropplinje. Göteborgs Hemservice är insatta i dessa restriktioner.  Kristinehamns kommun har gett restriktionerna mot entreprenörer som skall genomföra grävarbeten i anslutning till träd och buskar.

Kapning av rötter med en diameter större än 3 centimeter vid ett avstånd på mindre än 3 meter från trädstam ska i möjligaste mån undvikas. Större rötter med en diameter större än 5 centimeter kan i enskilda fall kapas om det sker längre än 3 meter från stammen. (Kristinehamns kommun, 2017)

Parkmästare, trafikverksamheten och anläggningsavdelningen är ofta verksamheter som tillsammans utformar riktlinjer som gäller inom kommunen. Uddevalla kommun har följande bestämmelser.

Rötter söker sig alltid till optimala förutsättningar där tillgång på syre, vatten och näring är god. De kan därför finnas utanför kronans dropplinje, både grunt och djupt samt i en enda riktning. Det kan resultera i stora rotsamlingar i våra VA ledningar, eller långa tarmliknande rötter som sträcker sig under våra vägar för att komma åt gröna öppna ytor på andra sidan av en hårdgjord yta. Det gäller alltså att tänka sig för en gång extra när det kommer till att gräva i anslutning till träd som står i hårdgjorda ytor med dåliga markförhållanden. (Uddevalla Kommun, 2017)

Anläggningsarbete

Vi utför stensättning, murbyggnation, häckplantering och mycket mer. Läs gärna vidare om våra anläggningstjänster.