Användarvillkor & Policy

Nedan hittar du våra användarvillkor och policy som gäller för våra tjänster på goteborgstradgard.se
Göteborgs Anläggning & Trädgård AB erbjuder tjänster inom områdena trädgård, anläggning & mark.

På vår sida kan du som kund (nedan benämnd “Du”) beställa och köpa tjänster. Om Du använder webbsidan är Du skyldig att följa dessa Allmänna Villkor, vilka reglerar ditt användande av webbsidan och dina köp av våra tjänster och produkter.
Före beställningen av valt produkt eller tjänst kan du om du önskar läsa igenom dessa Allmänna Villkor. De Allmänna Villkoren kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt från goteborgstradgard.se/policy

1. Köpevillkor & Betalning

Då goteborgstradgard.se är en webbsida för privatpersoner visas priserna på hemsidan inklusive moms. Ibland samarbetar vi också med andra företag och då skall företagen som söker våra priser veta att dessa är angivna inklusive moms.

1.1. Köpevillkor

För att handla mot faktura godkänner du också att vi söker ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättningen för att handla mot faktura som privatperson är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år.

1.2. Betalning

Om inget annat anges sker alla köp med fakturabetalning från Fortnox Finans. Göteborgs Anläggning & Trädgårds fakturering administreras av Fortnox Finans. Betalning skall ske till deras Bankgiro (se faktura) med angivande av fakturans OCR nummer.  Alla uppgifter som du behöver för att betala din faktura finns på fakturans förstasida. Fakturan skickas per epost till samma epost-adress som du har använt när du har godkänt vår offert. Antal betalningsdagar är 10.

Vid sen betalning kan du påföras påminnelseavgift, för närvarande 60:-. Vid ytterligare försening kommer det att vidtagas inkassoåtgärder. Avgifter som påminnelse och inkassokrav är lagstadgade.

Har du svårt att betala fakturan före förfallodagen kontaktar du Fortnox Finans kundtjänst. Viktigt är att du kontaktar kundtjänst omgående. Anser du att du har blivit felaktigt fakturerad, fel belopp etc. kontaktar du Göteborgs Anläggning & Trädgårds kundservice.

1.3. Rut-avdraget

Rut-avdraget Vi begär ut skatteavdraget från Skatteverket när fakturan är betald och rut-avdraget tillfaller då Göteborgs Anläggning & Trädgård. Efter det får du ett utskick från Skatteverket som bekräftar ansökan. Om vi inte kan begära ut skatteavdraget, så faktureras kunden utebliven summa. Du kan logga in på Skatteverkets hemsida för att kontrollera ditt skatteavdrag. Är du under 65 år, så är maxbeloppet för skatteavdraget 25 000 kr/år. Är du över 65 år så är maxbeloppet istället 50 000 kr.

2. Personuppgiftslagen

Göteborgs Anläggning & Trädgård hanterar personuppgifter i enighet med personuppgiftslagen (PUL)

2.1 Hantering av personuppgifter

Vi garanterar att dina uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.
Du kan även en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära att Vi ska lämna information om vilka personuppgifter om Dig som Göteborgs Anläggning & Trädgård behandlar. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av Dig och skickas till: Göteborgs Anläggning & Trädgård, Biblioteksgatan 1c, 435 30 Mölnlycke.

3. Skriv- och tryckfel

Vi ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på goteborgstradgard.se och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen.

4. Blogg och sociala medier

Du är själv ansvarig för all information som Du lägger upp eller skriver vår blogg, facebooksida eller Instagram och att Du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. Vi har rätt att radera uppgifter som skrivits som är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämpad lag. Om Du ser sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt är vi tacksamma om du kontaktar oss via e-post kundservice@goteborgstradgard.se

5. Reklamation

Skulle Du känna dig missnöjd med våra tjänster så kommer vi göra allt för att försöka finna en lösning så att du blir nöjd. Skulle ett sådant ärende uppstå vänligen kontakta Oss via e-post kundservice@goteborgstradgard.se  dit du skickar foto på det jobb som du är missnöjd med samt en beskrivande text.  Utgångsläget är att vi åtgärdar de fel som du upptäckt så fort som bara möjligt efter Din kontakt med Oss.

Skulle det bli så att Du inte är nöjd med Vår hantering av ett reklamationsärende har Du möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 17077, 104 62 Stockholm.

6. Immateriella rättigheter

Vi behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via goteborgstradgard.se samt till offentliggjort innehåll, information, bilder, videos och databaser (nedan benämnt “Skyddad Egendom”).
Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från Göteborgs Anläggning & Trädgård eller berörda partners är därför uttryckligen förbjudet.

7. Cookies

Den här webbplatsen innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

7.1. Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Läs mer hos PTS.

7.2. Hur stänger Du av cookies?

Om Du inte accepterar användandet av cookies kan Du stänga av cookies via Din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på goteborgstradgard.se begränsas.

8. Försäkring

IF försäkrar vår personal och era tillgångar om något skulle skadas eller gå sönder om personalen skulle ha orsakat skadan.

9. Avbokning av beställd tjänst

Du har alltid rätt att ångra den beställning som du har genomfört eller den offert du har godkänt senast 14 dagar efter beställning.

10. Allmänt

Om Du inte godtar dessa Allmänna Villkor, kan Du tyvärr inte nyttja våra tjänster. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Allmänna Villkor eller hela eller delar av det avtal som ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar.

11. Tillämplig lag och tvister

På dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol.